Hard to get

Hard to get:

EasyTrans er en innovasjonsbedrift, og i våre leverandør, material og produktsøk hender det vi kommer over gode produkter som ikke markedsføres i Norge. Noen av disse produktene har vi tatt inn i vårt sortiment


Trendnet


Profesjonelle nettverksprodukter for installatører.

Kontakt oss for pris

Floatix

Miljøvennlig oppsugningsmiddel


Blodsøl

Olje/bensin-søl


Bruksområder:

Operasjonssaler på sykehus, besinstasjoner, bilverksteder, brann og redningstjeneste